Wednesday, 19/02/2020 - 06:15|
Mừng đảng, mừng xuân, chúc mừng năm mới! Số điện thoại đường dây nóng: 0208.3864.019
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo 1 năm thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa xi

Thực hiện công văn chỉ đạo số 151/CV – ĐU của Đảng ủy Thị trấn Ba Hàng về việc báo cáo 1 năm thực hiện nghị quyết TW 4 ( Klhóa XI), Chi bộ trường MN Ba Hàng báo cáo việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI: “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

ĐẢNG BỘ TT BA HÀNG

CHI BỘ MẦM NON BA HÀNG

Số:03/ BC-CB

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Ba Hàng,  ngày  30  tháng 06  năm 2013

BÁO CÁO

Sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4( Khóa XI)

"Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"

Thực hiện công văn chỉ đạo số 151/CV – ĐU của Đảng ủy Thị trấn Ba Hàng về việc báo cáo 1 năm thực hiện nghị quyết TW 4 ( Klhóa XI), Chi bộ trường MN Ba Hàng báo cáo việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI: “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

A- ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG

Trường mầm non thị trấnBa Hàng đóng ti TK4 – Thị trấn Ba Hàng huyn Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên. Đưc thành lp theo quyết định số: 136/TCCB-SGD&ĐT ngày 07/3/1994 trên cơ sở được tách ra từ trường PTCS Ba Hàng, ban đầu là trường mầm non Dân lập, có 3 điểm trường, do yêu cầu của ngành học mầm non, năm học 2006-2007 trường thu trẻ về một khu để đảm bảo công tác chăm sóc nuôi dưỡng bán trú tại trường.

Tháng 9/2011 trường được chuyển sang loại hình trường mầm non Công lập, do  khuôn viên diện tích hẹp chỉ có 665 m2 nên trường luôn trong tình trạng quá tải, không đủ điều kiệu vê tiêu chuẩn CSVC để xây dựng đạt chuẩn Quốc Gia.

Chi bộ trường mầm non Ba Hàng được thành lập căn cứ vào quyết định số 145-QĐ/HU ngày 09/02/2007 của huyện ủy Phổ Yên về việc chia tách chi bộ trường Tiểu học Ba Hàng thành 02 chi bộ. Tại Quyết định số 05/QĐ-ĐU ngày 22/2/2007 quyết định chỉ định Bí thư, Phó bí thư chi bộ trường MN thị trấn Ba Hàng gồm có 02 đ/c.

 Tri qua 18 năm xây dng trưng thành, trưng liên tc đt danh hiệu Tp thTiên tiến và Tiên tiến xut sc ca ngành GD&ĐT huyện Phổ Yên.                                                                                                                                                                                         

Nhà trường luôn được các cấp lãnh đạo quan tâm, được nhân dân địa phương ủng hộ, đội ngũ giáo viên tâm huyết nhiệt tình, say sưa với nhiệm vụ trồng người, nhiều năm qua trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao cả về số lượng và chất lượng, hiện nhà trường được đầu tư xây mới tại khu Trung cư Hồng Phong sẽ được hoàn thành đưa vào sử dụng dịp đầu năm học 2013-2014.

Tổng số cán bộ giáo viên: 17 người. Nữ 17 (Ban giám hiệu:2, hành chính: 2, giáo viên 13. Đại học: 6, Cao đẳng: 8, Trung cấp: 3);  có 2 tổ công tác

Chi bộ Đảng: 9 Đảng viên ( Đảng viên chính thức 8 đ/c; Đảng viên dự bị:1 đ/c

Chi Đoàn thanh niên: 9 đoàn viên

Công đoàn nhà trường: 17 đoàn viên

          Những thuận lợi khó khăn

          1.Thuận lợi:

- Chi bộ luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng bộ thị trấn Ba Hàng trên tất cả các lĩnh vực công tác.

- 100% đảng viên trong chi bộ là giáo viên, tuổi đời còn trẻ, có trình độ chuyên môn đào tạo theo đúng chuyên ngành, 100% đảng viên được học tập các lớp bồi dưỡng chính trị, có lập trường  tư tưởng vững vàng, kiên định.....

2.Khó khăn: Chi bộ 100% là nữ, hầu hết là giáo viên đứng lớp, nhiệm vụ chuyên môn đòi hỏi giáo viên về thời gian và trách nhiệm nặng nề,  nên không thuận lợi cho việc sinh hoạt.

Là một trường Mầm non mới được chuyển thành trường công lập từ tháng 9 năm 2011. Kinh phí của địa phương để xây dựng cơ sở vật chất còn hạn hẹp.Các phòng học và phòng chức năng chưa đáp ứng được với yêu cầu của ngành học cho giai đoạn chuẩn tiếp theo.

Đội ngũ giáo viên trong biên chế còn thiếu nhiều so với quy định. Do vậy ảnh hưởng tới việc nhân lực lao động, đời sống cán bộ giáo viên còn gặp nhiều khó khăn.

Xong Ban thường vụ cấp ủy đã có nhiều biện pháp để duy trì lãnh đạo tốt các hoạt động của tổ chức Đảng.

II.TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT.

1.Tình hình quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Trung ương, chỉ thị, kế hoạch của Bộ Chính trị, của ban Thường vụ Huyện ủy Phổ Yên, Đảng Bộ thị trấn Ba hàng, chi bộ trường mầm non Ba Hàng.

Chi bộ đã triển khai học tập quán triệt nghị quyết 17/17= 100% cán bộ Đảng viên tham gia học tập Nghị quyết nghiêm túc và hiệu quả.

Triển khai chỉ thị số 15- CT/TU, ngày 24/02/2013 của Bộ chính trị; chỉ thị số 16- CT/TU,ngày 08/03/2012 của ban Thường vụ Tỉnh ủy, kế hoạch số 16-KH/TU, ngày 03/04/2012 của ban chấp hành đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, chỉ thị số 26-CT/HU ngày 25/04/2012 của Ban thường vụ huyện ủy Huyển Phổ Yên, kế hoạch số 12-KH/ĐU ngày 25/04/2012 của Ban chấp hành Đảng bộ Thị Trấn Ba Hàng về “ Tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI”.

2.Tình hình kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo 3 vấn đề cấp bách nêu trong nghị quyết.

*Ưu điểm.

- Qua quán triệt học tập nghị quyết, hầu hết cán bộ đảng viên, công nhân viên chức trong nhà trường nhận thức rõ mục đích, yêu cầu, nội dung của Nghị quyết và cho việc Trung ương ban  hành nghị quyết hết sức đúng đắn và cần thiết, 3 nội dung được nêu là những nội dung cơ bản, trọng tâm và là những vấn đề cấp bách nhất hiện nay; cán bộ đảng viên, nhân viên rất kỳ vọng vào kết quả triên khai thực hiện Nghị quyết của Đảng.

- Dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể đạt được yêu cầu đề ra, phần ưu điểm được viết ngắn gọn, phần khuyết điểm được đề cập nhiều hơn và gắn với các khuyết điểm đã được tiếp thu, giải trình.

- Dự thảo báo cáo kiểm điểm cá nhân phần lớn đã đề cập đến các khuyết điểm theo 3 vấn đề cấp bách mà trọng là tự phê bình và phê bình tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.

- Kết quả kiểm điểm tập thể và cá nhân: Các đồng chí tham gia kiểm điểm đều phát huy trách nhiệm, tự giác tham gia góp ý vào dự thảo nghiêm túc , thẳng thắn, chân thành, khách quan với tinh thần xây dựng.

+Cá nhân: Từng đồng chí trong BCH chi bộ kiểm điểm tự giác, nghiêm túc nhận rõ những hạn chế, khuyết điểm gắn với chức trách, nhiệm vụ của cá nhân .

- Chi bộ trường chủ động, tích cực, thực hiện nghiêm túc, đúng nội dung, quy trình, bám sát 3 nội dung theo tình thần  của Nghị quyết.

          * Khuyết điểm.

- Quá trình kiểm điểm cần phát huy hơn nữa tinh thần tự phê bình và phê bình.

       III. KẾT QUẢ CHUYỂN BIẾN SAU KIỂM ĐIỂM.

1. Kết quả thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 .

 *.Công tác phát triển số lượng: Số trẻ huy động ra lớp: 208/200= 104% vượt 08 tr

Nhà trẻ :  50/50= 100%  kế hoạch 

 Mẫu giáo : 158/150 = 105 %  so với kế hoạch vượt 5 % chỉ tiêu kế hoạch

  • Tổng số nhóm lớp: 8/8= 100%

*. Kết quả chăm sóc trẻ trong năm học:

Tổng số trẻ được theo dõi 208 toàn trường.

Trẻ phát triển bình thường thể cân nặng 198 trẻ= 95 %

Trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân 10 trẻ = 5 %

Trẻ phát triển BT thể chiều cao 198 trẻ= 95%

Trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi 10 trẻ= 5%

Chia ra

Diễn giải

Trẻ mẫu giáo

Trẻ nhà trẻ

Tổng số

158

50

PTBT thể cân nặng

150= 94,9%

48= 96%

SDD thể nhẹ cân

08= 5,1%

02= 4%

PTBT thể chiều cao

150= 94,9%

48= 96%

SDD Thể thấp còi

08= 5,1%

02= 4%

  *. Chất lượng giáo dục.

- Số lớp dạy theo chương trình giáo dục mầm non mới: 8/8 lớp= 100%

( Trong đó nhà trẻ: 02 lớp; Mẫu giáo: 6 1ớp)

- 100% trẻ năm tuổi được tiếp cận với thiết bị nghe nhìn như ti vi , đầu video thông qua các chuyên đề văn học, âm nhạc , làm quen với khám phá môi trường xã hội....100% trẻ 5 tuổi được ứng dụng CNTT đạt yêu cầu về chất lượng theo chương trình quy định.( Nhận biết 29 chữ cái, 10 chữ số, các kỹ năng tô, vẽ... cơ bản)

* Chất lượng xếp loại chất lượng giáo viên

STT

NỘI DUNG

XẾP LOẠI

GHI CHÚ

TỐT

KHÁ

TB

YẾU

TS

2

Thao giảng

15

5

0

0

20

 

3

Thi giáo viên giỏi

11

2

0

0

13

 

4

Thi đồ dùng đồ chơi

10

20

40

0

70

 

5

Kiểm tra toàn diện

12

6

2

0

20

 

6

Kiểm tra chuyên môn.

60

40

15

0

115

 

 * Cơ sở vật chất

a. Tổng số phòng học : 8

- Trong đó :   + Phòng bán kiên cố : 5; Phòng học tạm  : 3

- Nhà trẻ 2 :   + Bán kiến cố: 2;  

- Mẫu giáo 6 : + Bán kiến cố 3; Phòng học tạm : 3

      * Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Tổng số CB, GV, CNV: 17;  Biên chế: 17;  

- Đạt chuẩn trở lên: 100% 

 - Trên chuẩn: 14 đ/c = 82%  ( Đại học: 6 đ/c ;  Cao đẳng: 8 đ/c ) 

 - Trung cấp: 3 đ/c 

   Trong đó: 5 đ/c đang theo học Đại học tại chức

- Đảng viên: 09 đ/c;   Nữ  09 đ/c

 + Đảng viên chính thức : 08 đ/c

 + Đảng viên dự bị : 01 đ/c

- Kết quả thi đua cuối năm học 2012-2013.

+ Nhà trường đạt Trường tiên tiến. + Cá nhân đạt : CSTĐ= 04 ; LĐTT= 09 ; HTNV= 04.

2. Kết quả ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái chính trị tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

- Kết quả kiểm điểm phê bình đã tác động trực tiếp, sâu sắc đến từng cán bộ đảng viên, giáo viên , nhân viên trong nhà trường, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý trong việc nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức ; nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao ; ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực.

3. Kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ.

-Ban chấp hành chi bộ đã họp và thống nhất chủ trương về công tác tổ chức cán bộ gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, rà soát cán bộ nguồn,  lựa chọn, bầu các chức danh người đứng đầu trong các tổ chức đoàn thể trong nhà trường có đức, có tài đủ điều kiện để đảm đương được nhiệm vụ được giao.

4. Kết quả việc xác định rõ thẩm quyền trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thực hiện quy chế làm việc củ cấp ủy.

Cấp uỷ, chính quyền duy trì nền nếp chế độ hội họp giao ban tuần, kịp thời lắng nghe, nắm bắt tình hình, cho ý kiến giải quyết chỉ đạo các công việc thường xuyên, hàng tuần họp giao ban đầu tuần. Họp cấp ủy, chi bộ hàng tháng trước ngày họp hội đồng sư phạm. Họp hội đồng sư phạm vào ngày gần cuối tháng, họp hội đồng thi đua trước ngày họp hội đồng sư phạm. Hoạt động lãnh đạo điều hành của các đồng chí trong cấp ủy, giáo viên, Đảng viên được thực hiện đúng nguyên tắc và qui chế làm việc, phát huy tốt vai trò người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, đảm bảo mối quan hệ với tập thể, phối hợp hiệu quả, không chồng chéơ, bao biện, làm thay.

Đồng chí Bí thư , Hiệu trưởng luôn thể hiện vai trò, trách nhiệm người đứng đầu chi bộ, là trung tâm quy tụ chi bộ, ban giám hiệu, hội đồng sư phạm, các tổ chức đoàn thể. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của cấp uỷ theo qui chế đảm bảo dân chủ, thảo luận, trao đổi thẳng thắn và quyết định theo đa số; năng động sáng tạo trong lãnh xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng dạy học. Huy động tốt nguồn xã hội hóa giáo dục, quan tâm sát sao tới các hoạt động mũi nhọn.

5. Kết quả khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, tập trung vào các lĩnh vực, các nội dung đã được các tổ chức và cá nhân tham gia góp ý.

- Năm học 2012-2013 chi bộ trường mầm non Ba Hàng thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

        IV.NHỮNG HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM CHƯA ĐƯỢC KHẮC PHỤC.

  Chi bộ nhà trường không có hạn chế khuyết điểm gì chưa khắc phục.

        V.KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT : Không

       VI.MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI.

1. Bám sát nội dung chỉ đạo của Nghị quyết để chỉ đạo thực hiện tại chi bộ một cách nghiêm túc, đúng chủ trương của Đảng.

2. Tăng cường công tác xây dựng Đảng đặc biệt trú trọng đến việc tổ chức sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Đề án 04 của Ban thường vụ huyện uỷ Phổ Yên về đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trực thuộc đảng uỷ.

 3. Làm tốt công tác thi đua theo hướng đảng viên tích cực, gương mẫu thực hiện tốt nghị quyết TW 4 của Đảng.

Tích cực tham mưu để sớm được chuyển trường sang địa điểm mới, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia vào năm học 2013-2014.  

 

Nơi nhận:

- TT Đảng uỷ TT (Báo cáo).

- Các đ/c cấp ủy

- Lưu.

BÍ THƯ

 

 

Lê Thị Hân

 

 

 


Nguồn: mnbahang.thainguyen.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 27
Tháng 02 : 320
Năm 2020 : 954